Monday, November 20, 2017

Social outreach empowering communityProgram ini merupakan aktiviti pelajar mata pelajaran kokurikulum pembimbing rakan sebaya, pengucapan awam, public speaking, tahsin dan aerobik yang merupakan gabungan  mata pelajaran wajib universiti yang ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Kokurikulum, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) kepada para pelajar.

Semua mata pelajaran ini berteraskan kepimpinan, khidmat komuniti dan kesukarelawanan bertujuan mendedahkan pelajar kepada kemahiran asas kepimpinan, perdampingan sosial, keterampilan dan kesukarelawanan bagi perkembangan kendiri, pemajuan perwatakan dan perkhidmatan untuk  komuniti.

Objektif program ini adalah menggalakkan pelajar mempamerkan kemahiran insaniah dan bakat melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan, serta, memupuk sikap dan pemikiran pelajar yang cakna kepada pembangunan komuniti sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran semasa belajar di UTeM.

Pelajar telah melalui amalan kepimpinan, khidmat komuniti dan kesukarelawanan secara praktikal seperti mengendalikan program-program kemahiran hidup atau kemasyarakatan kepada komuniti setempat. Program “social outreach, empowering community” yang dirancangkan  ini adalah merupakan salah satu aktiviti kemasyarakatan bagi memenuhi key perfomance index (KPI) PSTPN 2014 yang menghendaki pelajar kokurikulum berkredit menyertai University Community Engagement (UCE) dalam penerapan kemahiran insaniah pelajar Universiti Awam.

Program ini akan dapat melahirkan sikap saling senang dengan komuniti, prihatin dan mengoptimumkan potensi diri melalui aktiviti gotong-royong dan sukaneka. Program inijuga  menampilkan ciri-ciri perwatakan yang positif dan kepemimpinan yang berkesan dalam aktiviti kerja berkumpulan.


Saturday, November 11, 2017

Perkasa pendidikan teknikal dan vokasional
Melanjutkan pelajaran di universiti merupakan ukuran kemampuan seseorang untuk mengubah kehidupan sedia ada. Pejuang Pembebasan Afrika Selatan, Nelson Mendela pernah berkata “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.

Tidak syak lagi pendidikan adalah alat paling berkesan untuk mengubah kehidupan sesebuah bangsa.

Di Malaysia, pendidikan merupakan satu wadah yang telah diberi perhatian besar oleh kerajaan untuk mengubah dan menambah baik kehidupan rakyat. Keadaan ini dapat kita lihat apabila terdapat pelbagai jenis sekolah yang telah diberi bantuan dari semasa ke semasa untuk mencari pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan tetapi memiliki tahap pendidikan yang sangat baik melalui saringan peperiksaan utama seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah.  

Kewujudan sekolah-sekolah bantuan kerajaan yang dikenali sebagai Sekolah Berasrama Penuh ataupun Maktab Rendah Sains Mara adalah memberi tumpuan kepada kepada pelajar-pelajar luar bandar dan berbakat untuk meneruskan pendidikan mereka seterusnya dapat mengubah kehidupan keluarga mereka.

Perkembangan pendidikan tinggi di Malaysia telah berkembang dan meluas. Hari ini sahaja terdapat  20 buah Universiti Awam di Malaysia di samping beratus-ratus buah Universiti Swasta. Para pelajar yang berada di sekolah menengah rata-ratanya telah pun mendapat laluan pendidikan mereka sendiri.

Pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah boleh memilih institusi pendidikan tinggi mengikut minat dan kecenderungan masing-masing.

Para pelajar yang tidak cemerlang dalam peperiksaan tetapi memiliki bakat dan kemahiran dalam bidang teknikal, mereka boleh memilih untuk meneruskan pengajian mereka di kolej komuniti, politeknik ataupun ataupun kolej-kolej universiti swasta yang menawarkan bidang teknikal dan kemahiran.

Pendek kata, peluang pendidikan di Malaysia sangat luas dan ia bergantung kepada sama ada seseorang itu hendak ataupun tidak meneruskan pengajian mereka.

Dalam tempoh lima tahun sahaja, terdapat perubahan kemahiran yang ketara dalam dunia pendidikan global. Perubahan ini adalah tindak balas sistem pendidikan ke atas kegagalan sekolah dan institusi pendidikan tinggi menyediakan pelajar untuk memenuhi pasaran kerja dan menguruskan kehidupan. Justeru, pendidikan hari ini perlu memberi tumpuan kepada menambah baik inovasi pelajar. Membaiki inovasi bermaksud usaha-usaha mendidik pelajar menjadi inovatif kepada memperkenalkan pendidikan inovasi bagi meningkatkan kaedah pembelajaran pelajar.

Dalam usaha mendidik pelajar sebagai persediaan bekerja dalam bidang pekerjaan yang tidak wujud, kita wajar melengkapkan mereka dengan kemahiran bertanya soalan yang betul, menganalisis jawapan yang diterima dengan cara mengenal pasti dan menjangkakan soalan serta menyediakan formula kepada soal jawab. Melalui cara ini, pelajar dibantu untuk menjana minda terbuka, keinginan untuk mengetahui dan ketangkasan berfikir. Perbezaan kemahiran tahun 2015 dan tahun 2020 adalah seperti berikut.

2015

1. penyelesaian masalah yang kompleks
2. bergandingan dengan orang lain
3. pengurusan perorangan
4. pemikiran kritikal
5. perundingan
  
2020

1. penyelesaian masalah yang kompleks
2. pemikiran kritikal
3. kreativiti
4. pengurusan perorangan
5. pengalaman bersama orang lain


Teknologi memberi cabaran dan penyelesaian terhadap kehidupan kita. Namun teknologi bukanlah pengganti kepada pengalaman kemanusiaan. Teknologi menjadi hebat apabila ia menjadi pelengkap dan menambah nilai kepada kemanusiaan.

Teknologi tidak lagi bernilai jika tidak dapat memberi idea dalam kehidupan manusia. Kebanyakan pelajar kita memberi tumpuan kepada perkara-perkara kecil terhadap pengalaman kemanusiaan. Melalui latihan dan soalan untuk menyelesaikan masalah sebenar hidup, kita harap dapat mengisi jurang ini.

Peluang mendapat pendidikan merupakan rahmat terbesar setiap rakyat Malaysia. Pelajar di bandar atau luar bandar berpotensi menjejakkan kaki ke universiti jika mereka tahu bagaimana mendapat peluang ini.

Dasar pendidikan yang sentiasa memperkasa potensi setiap pelajar merupakan langkah penting dalam program intervensi sosial yang menjadikan masyarakat Malaysia bebas keciciran dan kemiskinan. Namun, peluang yang lebih luas diberikan kepada pelajar luar bandar dan golongan minoriti supaya mereka dapat melakukan perubahan dalam kalangan keluarga sendiri.

Justeru, sejak merdeka, generasi yang berumur 40-an pada hari ini tidak lagi mewarisi pekerjaan ibu bapa di kampung sebagai petani atau penoreh getah. Rata-ratanya telah berpindah ke bandar untuk mencari peluang hidup yang lebih baik kerana pemikiran, sikap dan pandangan mereka terhadap kehidupan telah berubah, tidak lagi melihat dunia ini berlegar-legar di kampung.

-->

Friday, November 10, 2017

Bina generasi saintis IslamKemuncak kejayaan Tamadun Islam ialah penguasaan khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah seterusnya berakhir dengan kemusnahan  Khalifah Othmaniah apabila Kamal Attartuk melumpuhkan sistem khilafiah pada tahun 1924 di Turki.

Pada 1453, Sultan Muhammad Al-Fateh membuka Kota Konstantinopel dan ini membenarkan hadis Nabi saw yang Islam akan mengalahkan musuhnya.

Apabila Tariq bin Ziyad datang ke Andalusia, beliau dan kumpulannya telah membina sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik merangkumi Yahudi, Islam dan Kristian. Kehidupan mereka sangat aman tetapi apabila Islam jatuh, orang-orang Kristian sangat marah dan menguasai semula Andalusia ini.

Pada 1511, apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, semangat kesalliban itu terus kukuh. Ketika ini, kedatangan mereka  cuba menjajah Melaka untuk mengambil alih pentadbiran. Tujuan asal adalah mengembangkan agama Kristian tetapi akhirnya apabila melihat rempah-ratus dan kekayaan, mereka bergerak ke arah ingin menguasai harta tersebut.

Apabila penjajah pergi,  mereka meninggalkan sistem pendidikan mereka dan kita sampai hari ini pendidikan kita memisahkan di antara ajaran agama dengan sains walaupun sistem pendidikan itu kita sendiri yang mengaturnya.

Kita tidak nampak yang jalan lurus di hadapan.

Masa lalu, walaupun ada raja-raja dan pemimpin yang zalim tetapi ulamak masih  berfungsi. Masyarakat masih percaya kepada ulamak  kerana kehadiran mereka sangat dirasai. Mereka boleh menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jika ada kematian, ulamak yang pergi. Jika ada kenduri-kendara, ulamak yang pergi. Jika ada orang yang sakit,  ulamak yang pergi.  Maknanya, ulamak lebih dekat dengan masyarakat, bukannya raja ataupun pemimpin.

Namun, apabila kita memisahkan di antara agama dengan sains,  justeru untuk mengadakan satu program bagi mencantumkan balik antara agama dengan sains,  kita melaksanakan berbagai-bagai jenis eksperimen. Ada eksperimen yang gagal dan ada eksperimen yang sedikit-sebanyak menunjukkan kejayaan.

Contohnya hari ini, kita ghairah dengan kelas-kelas tahfiz. Tanggapan kita adalah kehebatan kita dalam beragama ini adalah berupaya menghafal seluruh isi al-quran. Tidak ada kita kitab agama dalam dunia ini yang begitu banyak dihafal melainkan al-quran.

Oleh kerana keghairahan ingin melihat anak-anak maju dalam sains dan teknologi, ibu bapa mendorong anak-anak belajar sehingga menetapkan cita-cita menjadi jurutera,  akauntan,  pentadbir,  pegawai bank dan sebagainya.

Pada pada masa yang sama, ibu bapa mahukan anak-anak yang memahami agama. Lalu kita lihat pertumbuhan pusat tahfiz di merata tempat.

Namun kita lupa.

Dua program pendidikan ini sedang berjalan serentak. Suasana ini seolah-olahnya   memadatkan pembelajaran sehingga anak-anak tidak sempat hendak bersosial. Ketika umur muda lagi proses sosialisasi tidak berlaku. Malah ada sebahagian daripada ibu bapa yang  menghantar anak-anak ke pusat tahfiz dan meninggalkan mereka di situ.

Apakah yang akan berlaku kepada anak kecil yang berumur 12 tahun jika tidak pernah ditegur oleh ibu bapa atau tidak pernah disuruh membuat air?

Kanak-kanak dahulu, ketika kecil ibu meminta mereka menyediakan air minuman kepada tetamu di rumah. Ada kalanya mereka malu apabila tetamu memuji kemanisan air teh dan kopi yang disediakan. Apabila tetamu berkenaan pulang, anak-anak pun bertanya kepada ibu, “Mak, siapa yang datang tadi?” Barangkali ibu akan berkata, “Itulah Pak Ngah hang”.

Mungkin anak-anak yang duduk di pusat tahfiz tadi mampu menghafal al-quran, mungkin juga mereka pintar dalam bidang sains dan teknologi tetapi agama adalah kemanusiaan.

Kecelaruan fikiran dan pandangan seperti ini wajar diubah. Justeru, pakar-pakar yang terlibat dalam pendidikan perlu memainkan peranan mereka.

Dunia pendidikan Barat khususnya di Finland amat jauh berbeza. Anak-anak kecil yang berumur 6 tahun di negara itu belum boleh membaca lagi. Tidak tahu membaca bukan ertinya tidak  tahu berfikir. Rasulullah saw tidak tahu membaca tapi baginda boleh berfikir betapa teruknya orang menyembah berhala.

Jadi, diajarkan anak-anak  itu tentang bagaimana hendak berkongsi makanan,  berkongsi pensel atau kertas kerana mereka hendak mengajar anak-anak ini  tentang nilai berkongsi.

Anak-anak kecil memang akan mementingkan diri sendiri.  Mereka tidak mahu  berkongsi benda dengan orang lain. Kanak-kanak akan menunjukkan permainan kepada kawannya tetapi dia tidak akan beri.

Guru tidak dapat menggantikan tugas bapa. Hakikatnya kita masih lagi dalam bereksperimen. Jika kita membaca sejarah silam, tokoh-tokoh yang terkenal seperti Albiruni,  ayahnya bukanlah seorang yang terkenal tetapi pada masa kecilnya beliau berbahasa Parsi iaitu bahasa ibundanya.  Apabila dewasa, beliau belajar bahasa Arab seterusnya bahasa Sanskrit kerana jirannya adalah seorang berbangsa India. Perkembangan seperti ini menjadikannya mampu memberi ulasan terhadap kitab veda. Akhirnya beliau menulis sebuah kitab berkenaan budaya orang India.

Islam tidak pernah menolak ilmu yang berhubung dengan sains dan teknologi. Islam tidak pernah menolak ilmu yang berkaitan tabii alam. Kita dilantik oleh Allah swt untuk menjadi khalifah. Justeru adalah salah untuk kita mengesampingkan ilmu sains dan teknologi. Pada masa yang sama, aktiviti yang berhubung dengan sains dan teknologi sama ada pertanian, perindustrian, ciptaan-ciptaan baru,  iteknologi komunikasi dan sebagainya  perlu dipandu oleh satu panduan yang akan menyelamatkan manusia daripada kecelakaan.

Contohnya, kejatuhan Firaun bukan kerana ciptaannya yang hebat tetapi kerana dia menyebut “Akulah Tuhanmu yang maha tinggi!” Pada ketika itu Firaun jatuh.

Membina kemajuan masa hadapan, kita perlukan kedua-duanya iaitu agama dan sains secara seiring dan sains itu perlu dipandu. Agama perlu memandu sains dan sains mesti dijadikan wahana atau alat.  Tanpa alat, kita tidak mungkin mencapai kejayaan di akhirat.

Monday, November 06, 2017

Perbezaan pantang larang perayaan Qingming dan Thaipusam
Hasnika Mohd Hasnan, Wong Yee Mun, Seu Wen Ping,
Nur ‘Ain Madihah Naning, Hafiza Syazlyn Abd Halim


1.0 Pengenalan

Pantang larang merupakan suatu bentuk peraturan yang diwarisi sejak turun-temurun. Masyarakat zaman dahulu sering mengamalkan pantang larang untuk mengelakkan melapetaka atau perkara buruk berlaku. Pantang larang boleh didefinisikan sebagai suatu kaedah untuk menyampaikan nasihat dan pengajaran.

Thaipusam adalah perayaan yang disambut oleh penganut agama Hindu. Penganut agama Hindu membuat persediaan perayaan dengan membersihkan diri mereka melalui puasa. Jawatan pemegang-pemegang kavadi perlu melalui upacara rumit dan menganggap ianya menyembah kepada Tuhan Murugan. Oleh itu, sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa. Dalam tempoh sebulan ini, mereka berpuasa dengan makan sayur sehari sekali dan sentiasa mengunjungi kuil.

Hari Qingming merupakan hari bagi masyarakat Cina berziarah ke makam orang tua dan nenek moyang, membersihkan makam dan melakukan ritual sembahyang bagi nenek moyang. Orang Cina biasanya melawat kubur nenek moyang pada hari Qingming untuk memperingatkan jasa dan memberi hormat kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Pada hari tersebut, orang Cina akan datang membersihkan kawasan perkuburan nenek moyang mereka.

Walaupun negara kita terdiri daripada rakyat berbilang kaum, namun pantang larang yang diamalkan oleh kaum-kaum tersebut adalah untuk satu tujuan iaitu untuk kebaikan diri. Hal ini bermaksud pantang larang perlu dipatuhi untuk mengelakkan kecelakaan.

2.0 Objektif Kajian

Berikut adalah merupakan beberapa objektif yang digariskan dan menjadi asas kepada kajian ini bagi memudahkan perjalanan dan pelaksanaan agenda bagi menyempurnakan kajian ini.

1. Mengetahui perayaan Qingming dan Thaipusam.
2. Mengenal pasti pantang larang antara perayaan Qingming dan Thaipusam.
3. Mengetahui kepentingan dan implikasi amalan pantang larang terhadap masyarakat.

3.0 Sorotan Kajian

3.1 Pantang Larang Thaipusam

Menurut artikel “Perayaan Thaipusam” ditulis oleh Shaminiy Kumar telah menyatakan bahawa tujuan dan objektif sambutan perayaan Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon keampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang tahun. Menurut buku yang ditulis oleh Joshua Raj yang bertajuk “A Biblical Approach to Indian Traditions and Beliefs”, pelbagai cara menyeksa diri dilakukan bagi menunjukkan mereka memohon keampunan. Antaranya ialah berjalan di atas kasut berpaku.

3.2 Pantang Larang Qingming

Menurut Abu Talib Ahmad, terdapat banyak pantang larang semasa membersihkan tanah perkuburan. Pengunjung tidak boleh memijak “kertas replika” yang bertaburan atau abunya sebagai tanda hormat supaya tidak “merosakkan” benda yang dipersembahkan itu. Selain itu, pengunjung juga perlu mengelakkan diri daripada melangkah kubur lain. Pengunjung juga tidak boleh mengutip barang atau wang yang dijumpai di tempat perkuburan. Hal ini kerana tindakan ini akan menjemput roh mengikut pengutip itu balik ke rumah.

4.0 Kaedah Kajian

Data-data ini dikumpul melalui dua sumber iaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer terdiri daripada kaedah temubual dan pemerhatian. Manakala, sumber skunder terdiri daripada kaedah menganalisis buku-buku rujukan, akhbar dan artikel. Data dianalisis berdasarkan tiga komponen iaitu analisis induktif, analisis deduktif dan analisis komparatif.

5.0 Hasil Kajian   

5.1 Perayaan Qingming

Perayaan Qingming juga dipanggil Pesta Chingming, Ceng Beng atau diterjemah sebagai “Perayaan Jelas dan Terang”, merupakan perayaan masyarakat Cina yang diadakan pada hari ke-104 selepas solstis musim sejuk (atau hari ke-15 selepas ekuinoks musim bunga) dan lazimnya diadakan sekitar 5 April dalam kalender Gregorian. Pada setiap tahun lompat pula, Qingming diadakan pada 4 April. Hari Qingming merupakan hari bagi masyarakat Cina menziarahi kubur orang tua dan nenek moyang, membersihkan  kubur dan  melakukan amalan sembahyang.

Orang Cina biasanya melawat kubur nenek moyang pada hari Qingming untuk memperingati jasa dan memberi hormat kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Pada hari ini, orang Cina akan datang membersihkan kawasan perkuburan nenek moyang mereka. Selain itu, perayaan ini juga penting bagi upacara pemujaan nenek moyang yang mewajibkan anggota keluarga membersihkan rumput dan batu nisan di kubur serta menghadiahkan makanan dan memasang colok. Secara tradisinya, ramai yang membakar kertas sembahyang di kawasan kubur untuk kebaikan nenek moyang mereka.

Antara pantang larang masyarakat Cina dalam menyambut perayaan Qingming adalah masyarakat Cina dilarang memakai pakaian yang menjolok mata. Mereka dikehendaki memakai pakaian yang sesuai semasa menziarahi kubur. Seterusnya, mereka dilarang untuk mengambil gambar di kawasan perkuburan. Hal ini boleh membawa kepada perkara yang tidak baik dan mungkin terdapat ketidakseimbangan yin dan yang. Wanita hamil juga dilarang menziarahi kubur.

5.2 Perayaan Thaipusam

Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia untuk menghormati dewa Hindu, Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar.

Pada hari Thaipusam, penganut agama Hindu akan membawa patung Dewa Subramaniam iaitu anak bongsu Dewa Siva di atas pedati perak dan diarak dengan muzik tradisi. Selain itu, antara ciri utama perayaan Thaipusam ini, penganut agama Hindu juga akan membawa kavadi iaitu sebuah kerangka besi yang dihiasi dengan bunga, kertas berwarna-warni dan buah-buahan segar yang dijunjung di atas bahu. Hal ini adalah sebagai tanda membayar nazar atau bertaubat kepada Dewa Subramaniam. 

Bagi sesetengah penganut agama Hindu juga, mereka akan mencucuk logam atau besi yang menembusi kulit tubuh, lidah, pipi dan anggota badan yang lain bagi tujuan membersihkan dosa dan menyucikan diri. Mereka akan berkumpul beramai-ramai sambil membawa kavadi. Biasanya, pembawa kavadi ini berada dalam keadaan terpukau sambil mengikut rentak lagu yang dimainkan. Di Malaysia, pembawa kavadi ini akan berarak dan menaiki 272 anak tangga di Batu Caves sehingga sampai di pintu gua dan meletakkan kavadi di hadapan patung dewa. Selain itu, penganut agama Hindu juga akan membawa kelapa, madu dan susu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa bagi mendapatkan restu.

Antara pantang larang yang terdapat semasa perayaan Thaipusam adalah individu yang ingin menunaikan nazar hendaklah mencukur rambut, tidur di atas lantai, mengelakakn hubungan seks dan sembahyang secara tetap. Seterusnya, semasa menunaikan nazar, penganut perlu memakai pakaian yang berwarna putih dan orang lain memakai pakaian tradisional. Penunaian nazar mestilah menunaikan nazar dengan diri sendirinya dan tidak boleh ditukar orang. Mereka juga harus memberi sepenuh perhatian membawa kavadi. Akhir sekali, mereka hendaklah berkaki ayam semasa menaik turun tangga dan semasa mengiringi rombongan, mereka mesti memakai pakaian yang berwarna putih yang telah direndam dengan serbuk kunyit semasa menunaikan nazar.

Antara kesan yang didapati daripada kajian ini antaranya ialah kesan dari segi kekeluargaan, ekonomi negara, perpaduan dan juga interaksi antara kaum. Setiap implikasi yang didapati membawa kesan yang baik kepada negara dan juga masyarakat hari ini. Setiap pantang larang yang wujud adalah untuk mengajar generasi hari ini untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak memudaratkan diri, keluarga dan masyarakat. Pantang larang yang dibuat atau diwujudkan mampu memberi impak yang sangat mendalam dalam diri dan masyarakat yang mengamalkan pantang larang tertentu mengikut kepercayaan agama masing-masing.

6.0 Rumusan dan Cadangan

Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, pantang larang yang diamalkan oleh kaum Melayu, Cina dan India adalah untuk kebaikan sendiri. Oleh itu, pantang larang perlu dipatuhi semasa perayaan untuk mengelakkan sesuatu yang malang berlaku. Salah satu perayaan yang diamalkan oleh masyarakat India ialah Thaipusam. Setiap perayaan mempunyai pantang larang yang berbeza dan perlu diamalkan untuk kebaikan diri. Pantang larang haruslah diwarisi secara turun- temurun. Ibu bapa boleh mendidik anak mereka apakah pantang larang dan mengapa mereka perlu mengamalkan pantang larang. Pantang larang diwarisi secara formal dan tidak formal. Secara formal adalah melalui buku, pantang larang ditulis sejak zaman dahulu dan diwarisi secara turun-temurun. Secara tidak formal adalah kanak- kanak mempelajari pantang larang dari ibu bapa atau orang dewasa. 

Kesimpulannya, kepelbagaian kaum di Malaysia mewujudkan pelbagai budaya dan dapat melahirkan suasana yang harmoni. Perayaan-perayaan yang disambut oleh masyarakat mengikut agama dan kepercayaan masing-masing mencorakkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Oleh itu, melalui perayaan ini kita boleh mengenali identiti, budaya dan pantang larang sesuatu kaum yang terdapat di negara kita.


Rujukan

https://perayaankaumindia.blogspot.my/p/perayaan-thaipusam-hari-thaipusam.html
http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2015&dt=0203&pub=Kosmo&sec=Rencana_Utama&pg=ru_01.htm#ixzz4fL6MaLU1
https://www.slideshare.net/nurfara1/esei-kenegaraan
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20130328/re_06/Asal-usul-Cheng-Beng-tradisi-penghormatan-leluhur
http://pantanglarang2010.blogspot.my/2010/08/50-kesimpulan.html
Abu Talib Ahmad, Utara Semenanjung Malaysia: Esei-Esei Warisan, 2012 (Penerbit USM) Malaysia-Social Life and Custom. I.
Joshua Raj, A Biblical Approach to Indian Traditions and Beliefs (Singapore: Genesis Books, 2008), 89.