Wednesday, October 18, 2017

Pemikiran modenerat Hasan Al BannaHak-Hak Anak

Mendapatkan keturunan adalah tujuan terpenting dalam sebuah pernikahan. Islam sangat memerhatikan masalah anak, sejak dari janin hingga lahir. Bahkan, Islam memerintahkan ibu bapa untuk mempersiapkan persekitaran yang baik sebagai tempat perkembangan anak-anak.

Allah swt berfirman, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (Al-Kahfi: 46)

Adapun yang menjadi hak-hak anak ke atas orang tuanya bermula sejak proses pemilihan calon ibu, memberikan nama yang baik dan menafkahinya.

Rasulullah saw bersabda, “Seseorang sangat berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang memberi makan”. (Al-Bukhari)

Setelah adanya tempat perlindungan yang bersifat material, anak memerlukan tempat perlindungan yang bersifat mental. Malah anak-anak mempunyai hak untuk dicintai dan disayangi.

Orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah, kemudian mereka bertanya, "Pernahkah kamu mencium anak-anak kamu? "Ya", jawab Rasulullah saw. Kemudian, mereka berkata, "Demi Allah, kami belum pernah mencium anak-anak kami". Nabi pun bersabda, "Apakah kalian menginginkan jika Allah mencabut kasih sayang hati dari kalian?" (Al-Bukhari)

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, tempat perlindungan dan pengasuhan yang baik. Rasulullah saw bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah akhlak mereka”. (Ibnu Majah)

Anak-anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kasih sayang yang sama di antara mereka.

Rasulullah saw bersabda, “Berbuat adillah kepada anak-anak kamu ketika marah seperti mana kalian berbuat adil di antara kamu ketika baik dan sayang”. (At-Thabrani)


Mendidik Anak-Anak dan Melayaninya Dengan Baik

Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, Rasulullah saw bersabda, “Seseorang yang sangat berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang memberi makan”. (Abu Dawud, Al-Hakim dan Ahmad)

Rumah atau keluarga adalah tempat mendidik yang terbaik buat anak. Apabila keluarga sedar dan bertanggungjawab dengan tugasnya, anak-anak akan menjadi baik dan berkembang sesuai dengan tabiatnya. Akan tetapi, kebanyakan keluarga tidak menyedari kelalaian dan kajahilan mereka.

Anak dilahirkan sebanyak dua kali: kelahiran pertama adalah kelahiran secara fizikal sedangkan kelahiran kedua adalah kelahiran secara persekitaran. Jika yang pertama dikaitkan dengan unsur keturunan, kelahiran kedua berkaitan dengan persekitaran masyarakat yang beraneka ragam.

Anak adalah amanah kepada kedua-dua orang tuanya. Hatinya yang bersih adalah permata yang paling berharga. Ia boleh dibentuk dengan pelbagai bentuk, sesuai dengan keinginan pemahatnya. Jika dibentuk dengan kebaikan dan ilmu, ia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, jika ia dibentuk dengan keburukan, ia boleh lebih jahat daripada binatang ternak. Bahkan, ia membawa kecelakaan dan kebinasaan.


Mereka Ingin Menghancurkan Keluarga

Berbagai-bagai usaha dilakukan untuk menghancurkan keluarga sebagai unit terkecil dalam Islam dan menyebarkan kerosakan dalam masyarakat.

Dowr Kayme dan Levi Breal memiliki perkongsian yang sangat besar dalam merosakkan generasi muda terutama wanita. Melalui ilmu sains sosial yang dipimpinnya, mereka mulai memasarkan pemikiran-pemikiran Sigmund Freud. Segala macam bentuk cadangan dan prinsip terwujudnya pemikiran tersebut mereka tonjolkan.

Mereka tidak hanya menanam keburukan akhlak, malah membiasakan pelajarnya ke pawagam untuk belajar mengawal nafsu. Malah, mereka diajarkan secara langsung bagaimana caranya bercinta, berpakaian seksi bagi remaja perempuan, cara meminum minuman keras serta menyeru kepada kebebasan dan bergaul tanpa batas antara lelaki dan perempuan. Ahli falsafah Simone de Beauvoir dalam bukunya yang berjudul “The Second Sex” menyeru semua wanita agar menentang dominasi lelaki. Beliau beranggapan dominasi lelaki telah menghalang kemaslahatan wanita.

Itulah propaganda syaitan dan kumpulannya yang selalu dihembuskan secara terus-menerus. Kerosakan akhlak dan kemerosotan moral masyarakat yang ketika ini kita saksikan merupakan hasil daripada kerja yang mereka lakukan. Di beberapa negara, permasalahan kehidupan keluarga dianggap sebagai kuno, simbol keterbelakangan dan menghalang kebebasan kaum wanita.

Mereka ingin menghancurkan keluarga yang merupakan tulang belakang utama yang membentuk masyarakat. Tanpa disedari, masyarakat kita termakan dengan propaganda itu. Mereka tidak sedar bahawa apa yang mereka lakukan akan menghancurkan diri dan masyarakat mereka sendiri.

Adakah para da’i menyedari keadaan tersebut dan berusaha untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai tonggak utama?Petikan dari Pemikiran Modenerat Hasan Al Banna oleh Musthafa Muhammad Thahan, Penerbit Harakatuna, Bandung, Indonesia.

Friday, October 06, 2017

Memupuk semangat perpaduan di sekolaholeh Muhammad Alzam Hakimi Baharudin

Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dapat diterapkan dengan cara melakukan aktiviti-aktiviti berunsur perpaduan bermula di bangku sekolah lagi. Perpaduan merupakan teras utama kepada pembangunan sesebuah negara.

Membina perpaduan bagi negara berbilang bangsa seperti Malaysia merupakan satu perkara yang tidak mudah. Oleh itu, perpaduan haruslah diterapkan dari kecil supaya dapat membina jati diri yang kuat dalam diri rakyat Malaysia.

Sudah sekian lama kerajaan berusaha untuk memupuk perpaduan di antara rakyat Malaysia. Usaha yang dilakukan kerajaan ini adalah bagi menjadikan hidup rakyat Malaysia aman dan mengelakkan pergolakkan antara kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969 berulang lagi.

Antara usaha dilakukan ialah memperkasa slogan 1Malaysia. Penubuhan gagasan 1Malaysia ini telah banyak menyatukan kaum di Malaysia. Justeru, amatlah penting program pemupukan perpaduan ini bagi memupuk semangat perpaduan dalam rakyat Malaysia.

Perpaduan adalah amat penting bagi sesuatu negara yang mempunyai kaum yang pelbagai seperti Malaysia. Kerajaan haruslah memperbanyakan kempen-kempen dan program berkonsep perpaduan di sekolah.

Contohnya adalah dengan mengadakan kempen minggu perpaduan di sekolah di mana pelajar yang berbeza kaum diberi peluang bergaul dan mengeratkan hubungan sesama mereka. Program seperti ini dapat membina asas perpaduan yang kuat dalam diri murid-murid yang akan membawa kepada lahirnya insan-insan yang bersepadu pada masa hadapan.

Oleh itu, wajarlah bagi kerajaan untuk mengadakan kempen-kempen dan program berkonsep perpaduan demi mencorakkan masa depan Malaysia yang lebih baik.

Selain itu, pemikiran rakyat Malaysia juga perlulah diubah bagi membina perpaduan antara kaum. Pemikiran yang bersifat perkauman haruslah dibuang. Oleh itu, media massa haruslah dipantau oleh kerajaan. Hal ini kerana media massa dapat mempengaruhi pemikiran rakyat terutama pemikiran pelajar sekolah.

Hasutan-hasutan perkauman di media massa perlulah disekat dan pelakunya perlulah diambil tindakan undang-undang. Rakyat Malaysia sendiri juga perlulah dididik dari bangku sekolah lagi untuk menggunakan media massa sebagai satu medium mengeratkan hubungan antara kaum dan tidak menggunakannya ke arah negatif.

Thursday, October 05, 2017

Perkembangan teknologioleh Mohd Haziq Mohd Azrin

Manusia pada hari ini telah membuat perubahan besar dengan penciptaan alat-alat teknologi yang bermanfaat dan dapat memudahkan manusia berkomunikasi. Alat komunikasi seperti telefon bimbit yang memudahkan komunikasi jarak jauh dan boleh mengetahui suatu informasi atau berita dengan lebih pantas.

Perkembangan teknologi juga telah melahirkan ramai usahawan dengan membuat perniagaan di internet. Namun, teknologi telah disalah guna oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab.

Oleh itu, sebagai pengguna teknologi kita perlulah berhati-hati kerana individu seperti ini boleh membuat jenayah terhadap kita seperti penipuan dan sebagainya. Individu seperti ini perlu dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Sekarang ini, manusia menjadikan teknologi sebagai gaya hidup mereka, bahkan beberapa orang beranggapan “tidak dapat hidup tanpa gajet”. Manusia dan teknologi sulit untuk dipisahkan kerana manusia mengharapkan teknologi untuk memudahkan kehidupan hariannya, sedangkan teknologi akan terus berkembang sesuai dengan eranya, kerana suatu hari nanti masih banyak teknologi-teknologi yang sekarang belum ditemukan dan akan ditemukan dimasa yang akan datang oleh manusia-manusia yang kreatif, inovatif serta berkemahuan keras untuk bereksperimen.

Perkembangan teknologi amat penting kepada manusia kerana ia membantu manusia untuk memudahkan segala masalah harian bagi mengurangkan masalah manusia. Manusia yang tidak mengikuti arus kemajuan teknologi akan ketinggalan.

Oleh yang demikian, kita hendaklah menjadi manusia moden yang mengikuti arus teknologi dengan mendapatkan gajet-gajet canggih terkini. Pada zaman sekarang, manusia yang tidak mengikuti arus teknologi akan terus ketinggalan manakala manusia yang mengikuti perkembangan teknologi akan semakin maju ke hadapan.

Kita perlu melahirkan lebih ramai pemuda-pemudi yang menjadi penerus bangsa untuk mengembangkan bakat bagi mencipta teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan. Oleh itu, teknologi negara kita akan berkembang setaraf dengan negara luar dan dapat bersaing dengannya pada suatu hari nanti.
Wednesday, October 04, 2017

Kelestarian alam sekitar
oleh Muhammad Akmal Saaerdol


Isu alam sekitar semakin dipandang enteng oleh masyarakat masa kini. Hal ini kerana masyarakat masa kini tidak mempunyai pengetahuan mengenai kepentingan alam sekitar yang harmoni.

Alam sekitar pada masa kini menghadapi permasalahan yang kian menjadi-jadi. Perkara ini kian kronik disebabkan oleh sikap manusia yang semakin membongkak. Sejak kebelakangan ini alam sekitar kian diancam dari pelbagai sudut disebabkan oleh aktiviti tidak beretika manusia sehingga mengakibatkan kelestariannya tergugat.

Kegagalan sikap dan cara berfikir masyarakat terhadap alam sekitar dapat dilihat dengan jelas terutamanya dari aspek kebersihan dan permasalahan sampah di persekitaran kita tanpa adanya titik noktah.

Natijahnya, ia membawa kepada kegagalan melahirkan masyarakat minda kelas pertama terhadap aspek kelestarian alam sekitar, sekali gus gagal menzahirkan peranan selaku khalifah dalam memakmurkan bumi.

Antara cara yang boleh dilakukan supaya kemusnahan alam sekitar dapat dibendung ialah melakukan pemasangan perangkap pencemaran kasar atau Gross Pollutants Traps (GTP) pada setiap salur pengaliran air mahupun kumbahan.

Perkara ini dapat mengelakkan sampah-sampah atau barang-barang yang dibuang oleh individu yang tidak bertanggungjawab tidak akan disalirkan bersama air kumbahan tersebut sehingga boleh menyebabkan saliran itu tersumbat. Hal ini, sedikit sebanyak membantu menjadikan sungai itu lebih bersih keadaannya berbanding sebelum pemasangan alat tersebut.

Selain itu, pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dan sesuai dengan matlamat melestarikan alam sekitar.

Pihak berkuasa perlu bertindak dengan lebih tegas terhadap pesalah laku dalam hal ini. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman yang setimpal terhadap mereka yang bersalah. Misalnya mengenakan bayaran saman pada nilai yang tinggi agar mereka berasa gentar untuk mengelakkan perkara ini berulang seperti “pisang berbuah dua kali”.

Kesimpulannya, semua pihak harus bersikap proaktif dalam menjayakan usaha untuk melestarikan alam sekitar supaya alam sekitar yang indah dan harmoni dapat dikekalkan pada masa hadapan.


Tuesday, October 03, 2017

Buli di kawasan sekolaholeh Ahmad Sollehin Zulkeflee

Kejadian buli di sekolah merupakan masalah disiplin yang sukar dibanteras dan ia mungkin membawa kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Perasaan ego, cepat marah, balas dendam, rasa seronok, pengaruh kawan dan elemen perkauman yang lain menjadi punca di sebalik kejadian buli.

Hal ini dapat ditunjukkan melalui kajian yang dijalankan di sekolah-sekolah Malaysia yang mana setiap hari terdapat pelajar yang takut ke sekolah kerana khuatir akan dibuli.

Sebagai contoh, kes pelajar sekolah di Kuala Lipis, Pahang yang mengalami kecederaan teruk tulang belakang selepas disepak oleh sekumpulan pelajar tingkatan tiga dan tingkatan lima menggunakan kasut kadet polis.

Bukan itu sahaja, terdapat juga kes di mana seorang pelajar sekolah menengah mengalami kecederaaan organ dalaman selepas dipukul oleh pelajar senior yang mana berlaku di Batu Pahat.
Cadangannya adalah pihak sekolah boleh merancang program yang membabitkan penyertaan pelajar daripada pelbagai kaum etnik. Dengan cara ini, pihak sekolah boleh membangunkan modal insan yang berkualiti dan mengelakkan masalah buli dalam kalangan pelajar.

Badan pentadbir sekolah juga perlu telus dalam dalam melaporkan masalah disiplin khasnya yang membabitkan buli dan pergaduhan kepada Kementerian Pendidikan yang menandakan pembabitan proaktif mereka dalam memerangi masalah ini di peringkat nasional.

Dari segi keluarga pula, ibu bapa perlu menunjukkan peranan yang baik agar dapat dicontohi oleh anak-anak yang bergelar pelajar. Hal ini kerana setiap tingkah laku ibu bapa akan diwarisi oleh anak-anak mereka.

Oleh yang sedemikian, jika terdapat masalah yang berlaku antara ahli keluarga, mereka perlulah menyelesaikannya dengan cara yang baik agar fikiran anak-anak yang masih bersekolah tidak akan terganggu. Tambahan lagi, media juga memainkan peranan kritikal. Filem “Ola Bola” membawa perubahan kepada senario bola sepak Malaysia.

Begitu jugalah, perlu ada filem yang menampilkan keburukan perbuatan buli di peringkat sekolah bagi mencetuskan kesedaran dalam kalangan ibu bapa, guru, pelajar, polis, kementerian dan pembuli.Monday, October 02, 2017

Kebaikan dan keburukan peperiksaan kepada pelajaroleh Abdul Rahim Abdul Rahman

Peperiksaan membawa kebaikan dan keburukan kepada pelajar. Tujuan peperiksaan adalah menguji cara pelajar menampilkan bakat dan menggunakan ilmu serta kebolehan mereka yang diperolehi.

Selain itu, peperiksaan bukan sekadar mempertikaikan kebolehan pelajar malah menguji minda pelajar supaya sentiasa cergas berfikir. Ia mengajar pelajar untuk sentiasa berhati-hati ketika menjawab soalan. Justeru, keputusan peperiksaan bergantung pada diri pelajar. Jika seseorang pelajar itu belajar tanpa perhatian yang cukup dan malas, ternyata pelajar ini akan mendapat keputusan gagal.

Peperiksaan merupakan batu loncatan yang terpenting kepada pelajar kerana peperiksaan memberi pelajar satu pentas yang membolehkan mereka untuk menunjukkan kebolehan mereka secara baik. Pelajar tidak wajar merugikan peluang keemasan ini dan menggunakannya dengan baik sekali. Hal ini dapat mengharumkan nama negara dan nama mereka sendiri.

Kebaikan peperiksaan yang dikupas adalah peperiksaan dapat merangsang pelajar-pelajar supaya belajar dan berusaha bersungguh-sungguh. Keburukannya pula adalah peperiksaan boleh memberi tekanan terhadap pelajar yang berjiwa lemah kerana terlalu sibuk belajar sahaja.

Namun, peperiksaan sebenarnya membawa kebaikan yang banyak berbanding keburukan. Segala keburukan peperiksaan dapat diselesaikan jika pelajar dapat mengurus masa dan bersedia lebih awal.

Selain itu, peperiksaan boleh mengajar seseorang pelajar bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan. Peperiksaan akan memberi peluang kepada pelajar untuk menilai dan membaiki diri sebagai persediaan ke dunia pekerjaan.

Di samping itu, peperiksaan juga dapat meningkatkan kedudukan pelajar yang lemah kerana dengan adanya dorongan yang sempurna mereka akan bersemangat untuk mencuba lagi sehingga berjaya.

Seterusnya, peperiksaan mampu mengubah seseorang pelajar yang tidak berakhlak dan bodoh kepada pelajar yang dikagumi dan berakhlak tinggi kerana melalui peperiksaan kita akan dapat mempelajari pentingnya ilmu pengetahuan.

Konklusinya, memang tidak syak lagi bahawa terdapat banyak kebaikan peperiksaan kepada pelajar. Setiap pelajar hendaklah pandai menguruskan masa untuk belajar dan bermain agar tidak stres dan berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan.

Di samping itu, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan penting dengan menyusun sistem peperiksaan yang bagus dan efektif kepada pelajar. Akhir sekali, ibu bapa perlu memberi galakan dengan membeli buku latihan dan tidak mendidik anak seperti melepaskan batok di tangga.Wednesday, September 27, 2017

Kerencaman budaya Baba Nyonya dan MelayuSiti Norhaslina,Nurul Farhana,Aisyah,Nurin Farzana,Muhammad Amin Firdaus


1.0 Pengenalan

Etnik Baba dan Nyonya merupakan salah satu etnik di Malaysia yang mengalami proses asimilasi. Mereka memanggil diri mereka sebagai “baba” atau “peranakan” kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina dan mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosiobudaya di persekitaran mereka di zaman silam iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku antara kaum Cina dan Melayu adalah punca utama mengapa generasi seterusnya memanggil mereka sebagai “baba”.


2.0 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah:

i. Mengetahui budaya Baba Nyonya dan Melayu.
ii. Mengkaji persamaan dan perbezaan budaya Baba Nyonya dan Melayu.
iii. Mengetahui proses asimilasi budaya Baba Nyonya dan Melayu 


3.0 Kaedah Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah temubual untuk mendapatkan data.


4.0 Dapatan Kajian

Etnik ini mengamalkan agama buddha sama seperti etnik Cina. Mereka turut menyambut perayaan yang sama seperti etnik Cina namun ada beberapa perbezaan kecil yang membezakan etnik Cina dan etnik Baba Nyonya. Ketika musim perayaan, mereka menyediakan manisan Melayu seperti wajik dan dodol. Dari segi masakan, mereka cenderung ke arah masakan melayu namun dari segi rempah ratus yang digunakan berbeza dari resipi asal Melayu. Mereka menginovasikan resipi tersebut bersesuaian dengan selera mereka.

Hal ini dikukuhkan lagi dengan sokongan dari jurnal Su Yingying yang menyatakan bahawa abad ke-20 merupakan tempoh masa yang agak penting bagi penyebaran dan perkembangan kebudayaan tradisional China di Tanah Melayu. Namun begitu, masyarakat Cina di Tanah Melayu ketika itu tetap hormat pada adat dan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan, sama ada yang bersifat kepercayaan terhadap agama Buddha, mahupun yang bersifat sistem pemujaan dewa-dewa serta nenek-moyang tetap diadakan. Namun, mereka akan terlebih dahulu memberitahu serta memperolehi “kebenaran/restu” daripada masyarakat Melayu setempat (Seong.T.K, 2014).

Dari segi pemakaian, mereka mempunyai corak tertentu yang melambangkan etnik mereka. Pakaian tradisional mereka ialah kebaya batik. Tenunan yang terdapat pada baju kebaya tersebut membezakan kebaya batik Melayu dan kebaya batik Baba Nyonya. Mereka turut mengenakan perhiasan seperti kerongsang dan gelang selain pemakaian kasut manik yang sangat unik. Dalam perkahwinan, etnik ini sangat menitikberatkan keturunanya. Ibu bapa akan memilih calon yang sesuai untuk anak-anak mereka serta melakukan tilik nasib untuk melihat masa depan keluarga anak mereka berdasarkan bulan lahir. Jika sesuai, mereka segera dikahwinkan.

Etnik ini berpegang pada kepercayaan feng shui. Apabila berpindah ke rumah baharu, mereka akan membuka lampu dan menerangkan seluruh pelosok ruang rumah sebagai simbol kemakmuran keluarga tersebut. Selain itu, mereka turut mempercayai nombor 888 sebagai “ong” atau keuntungan.


5.0 Kesimpulan

Tuntasnya, negara kita mempunyai keunikan tersendiri dalam sekelompok etnik tersebut yang mana ia terdiri daripada kepercayaan ,amalan nenek moyang, pakaian, makanan dan sebagainya. Ini juga turut dinamakan sebagai kerencaman yang mana kerencaman tersebut memainkan peranan penting sebagai penanda identiti bagi sekelompok etnik.


Rujukan

http://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/668
http://9icsts2014.um.edu.my/filebank/published_ar0p85-97.pdf
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/395-artikel/8718-keunikan-masyarakat-baba-dan-nyonya.html
Ishak Bin Saat. “Sejarah Panjang Hubungan Malaysia-China”.
http://eprints.usm.my/15538/1/Sejarah_Panjang_Hubungan_Malaysia_-_China.pdf. (dicapai pada 11 Mei 2016)  
Hanapi Dollah. “Nyonya Melaka: Pelancongan dan Transformasi Budaya Baba”.
http://journalarticle.ukm.my/2974/1/1.pdf (dicapai pada 12 Mei 2016)
Prof Madya Dr Fatimah Yusooff. “Etnik Baba dan Nyonya”.                                   http://www.academia.edu/6734410/Kaunseling_Pelbagai_Budaya_Etnik_Baba_dan_Nyony, (dicapai pada 16 Mei 2016)Tuesday, September 26, 2017

Gejala sosial remajaoleh Muhammad Haziq Hashim


Kes gejala sosial dalam kalangan remaja telah naik mendadak hari ini. Kesibukan ibu bapa bekerja pada masa kini memainkan peranan yang penting dalam hal ini.

Ibu bapa yang terlalu mengejar kehidupan materialistik telah menyebabkan anak-anak yang berada di rumah berasa terabai dan ini mengakibatkan mereka mencari kawan untuk mengisi masa kesunyian mereka. Ibu bapa tidak sepatutnya terlalu taksub dengan kemewahan dunia.

Kurang komunikasi di antara mereka juga akan menyumbang kepada tekanan terhadap anak-anak. Maka, mereka akan mencari kawan dan seterusnya meluangkan masa bersama untuk menghilangkan tekanan ini. Apabila jadi begini, mereka mudah terjebak dengan aktiviti yang sia-sia.

Kurang pendidikan agama dalam diri anak-anak juga menyebabkan gejala sosial. Anak-anak yang berkawan dengan rakan-rakan yang berperangai negatif mudah terpengaruh kerana pelbagai tarikan yang ditawarkan.

Ada yang akan bercampur bebas lelaki dan perempuan tanpa mengingati hukum agama, halal dan haram. Pegangan agama anak-anak muda mudah tergugat dek kerana budaya barat yang semakin lama menyelinap ke dalam diri mereka.

Jadi, ibu bapa yang sibuk bekerja perlulah mengambil cuti supaya dapat meluangkan lebih masa dengan keluarga. Ibu bapa boleh merancang percutian sekeluarga ke tempat peranginan untuk meluangkan lebih masa bersama anak-anak. Anak-anak akan berasa dihargai dan merasa lebih seronok dengan keluarga berbanding rakan-rakan.

Melalui langkah ini, anak-anak tidak akan berasa bosan tinggal di rumah. Ibu bapa juga boleh merapatkan lagi hubungan dengan anak mereka untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Apabila masalah anak-anak didengari, mereka akan berasa perasaan yang selama ini ‘memberatkan’ mereka dapat diatasi.

Seterusnya, ibu bapa untuk memberikan lebih perhatian tentang pendidikan agama kepada anak-anak. Pada zaman moden ini, anak-anak mudah terpengaruh dengan pengaruh Barat yang hanya berlandaskan kepada hawa nafsu. Ibu bapa perlu mendidik pendidikan dan hukum-hakam agama kepada anak-anak supaya mereka tidak jahil dan ‘rosak’.

Jika anak sudah ‘rosak’, mereka sukar untuk dibentuk semula kepada perangai yang lebih baik. Ajaran agama boleh diajar dari kecil lagi untuk memastikan mereka tidak akan terpengaruh dengan perkara negatif seperti dadah atau budaya parti seks bebas.

Monday, September 25, 2017

Jenayah kerana pengguguran bayioleh Mohd Iyad Akmal Mohd Indra Shafie @ Sefee


Pengguguran bayi merupakan suatu jenayah kerana ia merupakan kesalahan mereka yang terlibat dalam pelakuan seks bebas.

Pengguguran bermaksud membuang janin yang tidak dikehendaki sama ada secara sengaja atau tidak melalui bantuan doktor perubatan atau dibuat sendiri yang mengakibatkan kematian bayi. Menggugurkan atau membunuh kandungan merupakan suatu jenayah malah ada undang-undang negara yang menyatakan kesalahan ini.

Menggugurkan janin dianggap kelakuan yang tidak bermoral dan jijik dalam kalangan masyarakat Malaysia.

Namun, terdapat ketiakadilan kepada gadis-gadis yang diperkosa dan di rogol sehingga menyebabkan mereka mengandung. Oleh itu, jenayah ini perlu diberi perhatian dan diteliti agar tidak menyebabkan masalah. Sebab dan faktor yang menyebabkan gadis-gadis ini mengandung dan menggugurkan bayi perlu disiasat. Terdapat mereka yang didorong rasa malu hingga terpaksa menggugurkan kandungan mereka.

Saya mencadangkan agar negara menyediakan lebih banyak tempat perlindungan bagi gadis-gadis yang mengalami masalah mengandung luar nikah ataupun mangsa rogol yang mengandung. Mereka perlu diajar kemahiran dan diberi bimbingan agar mereka mampu menampung hidup berkeluarga dan menjaga anak kelak.

Negara juga boleh menyediakan khidmat pengambilan anak angkat. Pasti ada yang tidak berkemampuan menampung perbelanjaan anak, maka lebih baik jika diberikan kepada pusat penjagaan atau kepada mereka yang ingin mengambil anak angkat. Tidak wajar anak itu dibunuh atau dibuang. Bayi itu boleh didaftarkan untuk pengambilan anak angkat sejurus dilahirkan.

Namun masalah utama terletak pada mentaliti masyarakat. Rakyat Malaysia perlu mengubah mentaliti mereka terhadap gadis-gadis yang mengandung luar nikah ini. Kita tidak mengatakan seks bebas boleh diterima tetapi kita tidak boleh terus menyalahkan mereka sehingga menghina anak mereka. Sebaliknya, kita harus memberi sokongan kepada mereka untuk berusaha dan bersabar menjalani hidup seperti yang di lakukan di luar negara.

Negara seharusnya menganjurkan kempen untuk mengubah tanggapan buruk komuniti terhadap gadis yang mengandung luar nikah dan anaknya. Keadaan ini akan membantu negara menjadi lebih baik tanpa masalah dan boleh menumpukan kepada pembangunan negara.


Wednesday, September 20, 2017

Bahaya pergaulan bebasoleh Zuhaiqal Zu

Pergaulan ini sangat bercanggah dengan pandangan dan fahaman Islam. Hal ini kerana, melalui pergaulan seperti ini banyak masalah sosial telah berlaku misalnya kes rogol, pembuangan bayi dan sebagainya. Islam melarang wanita daripada menunjukkan auratnya kepada lelaki bahkan suara juga merupakan aurat. 

Namun, Islam bukanlah sebuah agama yang mengongkong umatnya tetapi biarlah berpada tahap pergaulannya.

Melalui pergaulan bebas sebegini, moral dan akhlak generasi muda akan runtuh.

Apabila moral dan akhlak telah tiada, maka mereka akan mudah terjebak dan tidak takut untuk melakukan kemungkaran. Kebanyakan kes yang berlaku adalah melibatkan golongan bawah umur.

Hal ini telah membuatkan mereka menggelapkan masa depan mereka sendiri. Oleh yang demikian, masalah pergaulan bebas perlulah dibendung dan dibanteras dari akarnya supaya masalah sosial yang lain tidak akan berlaku.

Salah satu cara mengelakkan pergaulan bebas adalah menanam sifat ketimuran dalam diri masing-masing. Seperti umum sedia maklum, masyarakat Timur amat terkenal dengan kesopanan dan kesusilaan yang tinggi. Sifat ini amat penting bagi mengukuhkan iman dan pegangan akhlak golongan muda supaya takut dan malu untuk melakukan kemungkaran.

Sifat ini juga boleh dijadikan sebagai perisai golongan muda bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam kancah pergaulan bebas yang memudaratkan.

Selain itu, golongan muda juga haruslah melengkapkan diri dengan mendalami ilmu agama yang secukupnya. Hal ini demikian kerana, dunia pada hari ini amat mencabar dan penuh dengan pancaroba.

Sekiranya mereka tersilap mengatur gerak berkemungkinan besar golongan ini boleh terjerumus dalam pergaulan bebas yang memudaratkan. Oleh itu, ilmu agama amat penting dipelajari serta difahami oleh golongan muda pada masa kini.